Skip to main content

Osa 4. Työsuojelu ja perehdyttäminen

Syksyllä 2018 turvallisuusvastaavana aloittanut Jani Hannula on toukokuun 2019 alusta jatkanut Turun seudun puhdistamo Oy:n (Tsp) turvallisuuspäällikkönä Kaarlo Merikallion jäätyä eläkkeelle. Janin käsissä on koko Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon ja sen kaukokäyttökohteiden turvallisuuden johtaminen ja kehittäminen.

Turvallisuuden ja työsuojelun kehittäminen on jatkuvaa toimintaa, eikä sen tarve poistu koskaan. Jätevedenpuhdistamon monimuotoiset olosuhteet vaativat laaja-alaista panostusta työturvallisuuteen ja perehdytykseen. Kakolanmäen sisäpuolelle rakennetusta puhdistamosta löytyy allastiloja, isoja koneita ja laitteita sekä hygieenisiä riskejä. Edellä mainittujen lisäksi luolapuhdistamosta löytyy myös suuria korkeuseroja sekä runsaasti kovia pintoja, kiveä, betonia ja terästä. Nämä olosuhteet on otettava huomioon kaikissa töissä, mitä puhdistamon luolastossa tehdään.

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo on yhteinen työpaikka, jossa toimii useiden eri työantajien työntekijöitä. Sekä Tsp:n omat että kaikkien puhdistamolla toimivien yhteistyökumppaneiden työntekijät perehdytetään ennen töiden aloittamista. Perehdytyksen lopputuloksena jokainen työntekijä oppii tuntemaan työympäristönsä, sen toiminnan ja siellä noudatettavat säännöt sekä vaaratekijät. Perehdyttämisestä säädetään muun muassa työturvallisuuslaissa.

Perehdyttämistä on kehitetty Tsp:ssä runsaasti vuosien saatossa ja nykyään puhdistamolla on käytössä videoitu perehdytysmateriaali, jossa perehdytettävät asiat on kuvattu luonnollisessa ympäristössään. Videoitu materiaali antaa myös joustavuutta perehdytysajankohtiin. Lisäksi video takaa perehdytyksen tasaisen laadun ja mahdollistaa asioiden esittämisen mahdollisimman helposti omaksuttavassa muodossa. Perehdytystä täydentää perehdytyslomake ja mukaan annettava tiivistelmä tärkeimmistä muistettavista asioista.

Työntekijöiden turvallisuus on Tsp:llä ensisijainen asia. Jatkuva panostaminen turvallisuuteen ja työsuojeluun onkin tuottanut tulosta Tsp:ssä, mutta työtä turvallisuuden kehittämiseksi tulee aktiivisesti jatkaa. Tulevaisuus tuo tullessaan uusia haasteita, mm. ilmastonmuutos ja kyberuhkat tulee ottaa huomioon turvallisuutta kehitettäessä (tässä linkki Vesipiste-lehteen 1/2019, jossa artikkeli aiheesta sivulla 20).

Puhdistamon töiden esittelyä – Juttusarja – Osa 4.

Ajankohtaista-sivulla esitellään ajoittain lyhyesti puhdistamon henkilöstön tehtäviä, palveluntuottajien rooleja ja muita puhdistamon arkisia toimintoja.

Sarjan kaikki jutut:

Osa 1. Puhdistamon käyttömestarin viikko

Osa 2. Automatisoidun puhdistamon mahdollisuudet ja uhat

Osa 3. Turvallista työskentelyä

Osa 4. Työsuojelu ja perehdyttäminen