Skip to main content

Toimistovastaavan työ on monipuolista ja vaihtelevaa. Osa työtehtävistä toistuu säännöllisesti ja on rutiininomaista, mutta rutiinia tasapainottavat projektit, tapahtumien organisointi ja erilaiset hankinnat.

Työtehtäviini kuuluu myös Turun kaupungin organisoima Ekotukitoiminta, jonka tarkoituksena on lisätä ympäristötietoisuutta työpaikalla. Turun seudun puhdistamo Oy:n (Tsp) yksi tärkeimmistä arvoista onkin ympäristö. Tämä näkyy mm. siinä, että Tsp edistää toiminnallaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Tsp on myös tehnyt yhdyskuntajäteveden puhdistamisen green deal -sopimuksen, jossa sitoudutaan puhdistamaan jätevettä ympäristölupaa tehokkaammin. Tehokkaan puhdistusprosessin lisäksi puhdistamokokonaisuus tuottaa noin kymmenen kertaa enemmän energiaa kuin se käyttää energiaa.

Tsp:n arvot

Tsp:n arvot

Myös toimistotyössä voidaan ottaa huomioon ympäristönsuojelu, esimerkiksi vähentämällä sähkönkulutusta, hankkimalla ympäristöystävällisiä tuotteita, tulostamalla vain tarpeelliset dokumentit ja lajittelemalla jätteet. On palkitsevaa tehdä työtä yrityksessä, jonka toiminnalla pystytään suoraan vaikuttamaan vesistöjemme tilaan.

Mari Laaksoharju, toimistovastaava

 

Puhdistamon töiden esittelyä -juttusarjan muut osat.