Skip to main content

Turun seudun puhdistamo Oy työllistää 4 harjoittelijaa kesällä 2021. Harjoittelijoista Kaisa opiskelee biotekniikkaa Turun yliopistossa sekä Hanne, Hannes ja Leevi energia- ja ympäristötekniikkaa Turun ammattikorkeakoulussa. Puhdistamo toimii monelle opiskelijalle ensimmäisenä oman alan harjoittelupaikkana ja tarjoaa mahdollisuuden tutustua tekniikan alan tehtäviin ja työelämään. Artikkelissa harjoittelijat kertovat ajatuksistaan ja kokemuksistaan puhdistamolla työskentelemisestä.

Hannes Mittaus

KUVA 1. Hannes mittaa näkösyvyyttä jälkiselkeytysaltailla.

Mitä harjoittelu puhdistamolla tarkoittaa?

Turun seudun puhdistamolla työskentelee vuosittain 3-5 harjoittelijaa eri tekniikan aloilta sekä korkea- että ammattikouluista. Harjoittelu puhdistamolla antaa mahdollisuuden tutustua kattavasti tekniikan työtehtäviin ja samalla oppia työskentelyä teollisuuslaitosympäristössä. Työskentely koostuu monipuolisista tehtävistä jätevesihuollon parissa, töihin sisältyy mm. näytteenottoa, prosessin tilan valvontaa ja puhdistamon kehittämistä. Työtehtävät ovat vaihtelevia ja vaativat välillä nopeaakin reagointia, kun puhdistamon toiminnan jatkuvuuden varmistaminen sitä edellyttää – esimerkiksi rankkasateiden aikana puhdistamolle tulevat vesimäärät moninkertaistuvat ja vauhti kiihtyy kaikissa laitoksen toiminnoissa. Puhdistamolla on harvoin kahta samanlaista päivää, mikä tarjoaa harjoittelussa erinomaisen tilaisuuden kokeilla ja harjoitella taitojaan laaja-alaisesti.

Kaisa Mikroskooppi

KUVA 2. Kaisa tarkastelee mikroskoopilla aktiivilieteprosessin eliöstöä.

Kesäharjoittelijoiden mietteitä

Miten harjoittelu puhdistamolla sujuu?

Työskentely puhdistamolla on ollut nousujohteista ja motivoivaa. Harjoittelu alkaa perusteiden opettelusta ja puhdistamon prosessiin tutustumisesta, mikä luo pohjan työskentelylle jätevedenpuhdistuksen parissa. Harvalla meistä on ollut aikaisempaa kokemusta jätevesihuollosta ja olennaiseen osaan onkin noussut oma motivaatio ja mielenkiinto työtä kohtaan. Avoin asenne ratkaisee paljon ja auttaa kohtaamaan haastaviakin tilanteita. Vaikka suuri tiedon määrä ja monipuolinen prosessi on saattanut aluksi tuntua haastavalta, siihen on voinut luottaa, että apua saa aina kysymällä rohkeasti.

Perustaitojen opettelun jälkeen harjoittelu kehittyy monipuolisemmaksi. Kokemuksen karttuessa harjoittelija saa enemmän vastuuta työtehtävissä ja pääsee osallistumaan enemmän toiminnan ylläpitoon ja kehittämiseen. Tämä lisää projektityön osuutta, kuten esimerkiksi melutasojen kartoitusta, kemikaalitestejä tai varastonhallintajärjestelmän kehittämistä. Rutiinien lisäksi tehtävät kehityshankkeet ovat mielenkiintoisia, sillä ne antavat mahdollisuuden käyttää luovuutta ja tuoda omaa osaamista ja näkökulmaa esiin tehtävien suorittamisessa. Kehityshankkeilla voi olla pysyviä muutoksia puhdistamon käytäntöihin, mikä lisää luottamusta omiin taitoihin ja palvelee molempia osapuolia mainiosti.

Leevi Trukki

KUVA 3. Leevi kuljettaa trukilla lavoja varastohyllyyn.

Miten harjoittelu puhdistamolla edistää opintoja ja uraa?

Vuoden 2020 kesän jälkeen kesäharjoittelijat jatkoivat myös talvikauden osa-aikaisina työntekijöinä. Tämä liittyi puhdistamon toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen koronaepidemian aiheuttamassa tilanteessa. Osa-aikainen työskentely lukukauden aikana tarjosi hyödyllistä vastapainoa kotona suoritettaviin etäopintoihin ja samalla puhdistamon häiriötilanteiden hallinta tehostui lisätyöntekijöiden ansiosta. Työskentely ja opiskelu ovat tukeneet toisiaan hienosti, sillä koulussa opitun lisäksi on ollut mahdollista tutustua monen kurssin aiheisiin puhdistamolla. Tämä on auttanut konkretisoimaan opittua teoriaa käytännön sovelluksissa.

Puhdistamolla kannustetaan opiskelemaan ja kehittämään omaa osaamista. Opiskelujen etenemistä suunnitellusti pidetään tärkeänä, ja työntekoa on voinut sovittaa opintojen mukaisesti esimerkiksi tenttien ja luentojen suhteen. Harjoittelun kautta on löytynyt myös monta potentiaalista lopputyöaihetta. Lopputyöaiheita voivat tiedustella kaikki vesihuoltoalan opiskelijat, vaikka eivät puhdistamolla työskentelisikään. Myös erilaiset projektit puhdistamon kanssa ovat mahdollisia. Puhdistamo on kiinnostunut laaja-alaisesti erilaisista hankkeista, sillä ne edesauttavat jätevedenpuhdistuksen kehittämistä.

 

Mitä harjoittelu puhdistamolla opettaa?

Mahdollisuus työskennellä paikassa, missä kannustetaan olemaan utelias ja samalla saa aina tarvitsemansa tuen, on erityisen merkittävää. Harjoittelu on auttanut jokaista meistä kehittämään omia kykyjämme ja löytämään omia työmetodeja, joiden avulla työskentely onnistuu hyvin. Aikatauluttamisen, onnistuneen suunnittelun ja yhteistyötaitojen merkitykset ovat korostuneet huomattavasti.

Puhdistamolla työskentely on avannut näkymän moderniin ja tehokkaaseen teollisuuslaitokseen sekä siihen valtavaan tietomäärään, mitä laitoksen operointiin tarvitaan. Harjoittelu mukavassa työyhteisössä eri sidosryhmien kanssa on ollut ainutlaatuista. On myös ollut hienoa olla mukana opettelemassa ja kehittämässä omaa ammattitaitoa näin laajassa kokonaisuudessa. Monelle harjoittelijalle työskentely puhdistamolla luo pohjan omalla alalla etenemiselle. On hienoa, että saamme merkityksellisen kokemuksen, joka ohjaa eteenpäin uralla.

Hanne Mittaus

KUVA 4. Hanne mittaa lietemäärää esiselkeytysaltaasta Limnos-näytteenottimella.