Skip to main content

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo on toimintansa aikana täyttänyt ympäristöluvan vaatimukset pitoisuuksien ja puhdistustehojen osalta. Strategian mukaan puhdistamossa pyritään saavuttamaan ympäristöluvan vaatimuksia paremmat tulokset. Tässä on myös onnistuttu.

Lue lisää

Toimimme yhteiskunnan ja ympäristön hyväksi

  • Fosforikuormitus on vähentynyt keskimäärin 81 %
  • BOD7ATU-kuormitus on vähentynyt keskimäärin 75 %
  • Typpikuormitus on vähentynyt keskimäärin 64 %
  • Kiintoainekuormitus on vähentynyt keskimäärin 93 %
Jätevettä puhdistetaan parhaalla mahdollisella tavalla kustannustehokkaasti, paremmin kuin ympäristölupa edellyttää.
Tutustu raporttiin
  • Puhdistamokokonaisuuden energiankulutus 22 MWh/a
  • Puhdistamokokonaisuuden energiantuotanto 193 MWh/a

Turun ympäristön merialueen yleinen käyttökelpoisuus avovesikautena 2022 Ympäristöhallinnon soveltaman vesien yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan. Luokittelussa käytetty näkösyvyys-, sameus-, happi-, bakteeri-, a-klorofylli- ja kokonaisfosforituloksia.

Raportit ja luvat