Skip to main content

Caverion Suomi Oy on toiminut Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon kunnossapidon palveluntuottajana vuoden 2019 alusta lukien. Caverion Suomella on noin 2600 kiinteistötekniikan ja teollisuuskiinteistöjen ammattilaista: suunnittelijaa, asiantuntijaa, asentajaa, kunnossapitäjää, käyttäjää ja kehittäjää, joista puhdistamon ydintiimiin kuuluu kunnossapitopäällikön ja työnjohtajan lisäksi kymmenkunta eri alan osaajaa.

Kunnossapidon työnjohtaja Jori Heinonen on reilun kahden vuoden aikana, jonka hän on ollut puhdistamolla töissä, huomannut konkreettisesti, kuinka laaja-alaista kunnossapito yhdellä Suomen suurimmista jätevedenpuhdistamoista on. Prosessilaitteet, putkistot sekä kiinteistö- ja rakennustekniset laitteet vaativat ennakkohuoltoa, jotta vedenpuhdistusprosessiin ei tule häiriöitä tai katkoksia. Ennakkohuolloista huolimatta myös äkillisiä ja yllättäviä vikatilanteita pääsee välillä tapahtumaan ja niihin pitää reagoida nopeasti. Jorin aiempi työkokemuksensa voimalaitoksella ja paperitehtaalla käyttö- ja prosessitöissä on ollut suureksi avuksi nykyisessä tehtävässä.

Kakolanmäen kalliossa sijaitsevan jätevedenpuhdistamon lisäksi sopimukseen kuuluu myös pumppaamoiden ja kaukokäyttökohteiden kunnossapito sekä erilaiset projektit, jotka työllistävät kunnossapidon ydintiimin lisäksi myös muita ammattilaisia. Yhteistyön tämän vuoden suurimpana projektina Caverionilla on Kaarinassa sijaitsevan pumppaamon putkiston, hapensyötön ja paineviemärien ilmanpoistojen muutostyöt.

Turun seudun puhdistamo Oy:lle turvallisuus on tärkeä osa tekemistä ja sitä se on myös Caverionille. Jätevedenpuhdistamolla työolosuhteet ovat todella monimuotoiset – löytyy allastiloja, suuria korkeuseroja, isoja koneita ja hygieenisiä riskejä. Caverionin tavoite on olla onnettomuusvapaa työpaikka ja siksi myös Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla keskitytään ennaltaehkäisevään työturvallisuuteen. Kunnossapitoasentajien työhön kuuluu tehdä työn riskienarviointi aina kun tehdään jotain tavallisuudesta poikkeavaa työtä. ”Joka viikko asentajilta tulee hyviä turvallisuushavaintoja, jotka ilmoitetaan myös laitoksen turvallisuuspäällikölle. Kun niitä kirjataan, niin silloin niihin on myös helpompi reagoida ja siitä me olemme tiiminä saaneet positiivista palautetta”, Jori mainitsee.