Skip to main content

Puhdistetun jäteveden hygienisointilaitoksen eli UV-laitoksen rakentamisen myötä Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo kehittää puhdistusprosesseja ja varautumista häiriötilanteisiin. Lisäksi hygieeninen ympäristökuormitus Turun merialueelle vähenee merkittävästi.

Puhdistamon poistoputkihankkeen viimeinen osuus eli UV-laitos on valmistumassa ja UV-laitos on koekäyttövaiheessa. Koekäyttö on tärkeä osa ennen UV-laitoksen lopullista käyttöönottoa. Koekäyttövaihe tarkoittaa, että UV-laitosta ja sen erilaisia laitteistoja testataan yhteistyössä urakoitsijan ja puhdistamon käyttöhenkilöstön kanssa. Samalla puhdistamon henkilöstö koulutetaan ja perehdytetään UV-laitoksen käyttöön. Koekäyttövaiheessa testataan yksittäisiä laitteita ja niiden yhteistoimintaa sekä tehdään erilaisia viimeistely- ja säätötoimenpiteitä.

Isossa osassa koekäyttövaihetta ovat itse UV-laitteet, joiden tarkoituksena on hygienisoida puhdistettu jätevesi ennen sen johtamista mereen purkupisteeseen satama-altaaseen. UV-laitteiston tuloksia analysoidaan koekäyttövaiheen aikana ja tähän mennessä saadut tulokset ovat olleet erinomaisia. UV-laitos valmistuu maaliskuun 2023 lopussa, jolloin se luovutetaan puhdistamolle ja otetaan tuotannolliseen käyttöön. Poistoputkihankkeen loppudokumentoinnin laatiminen jatkuu vielä vuoden 2023 loppuun saakka.