Skip to main content

Turun seudun vesihuoltoyhtiöt edustavat huippuosaamista suomalaisessa kunnallisessa vesihuollossa: Ne tuottavat turvallista vesihuoltoa ja vastaavat Turun ja muiden osakaskuntien ympäristöhaasteisiin edistäen toiminnallaan kestävää kehitystä sekä hiilineutraali Turku 2029 -tavoitteen saavuttamista.

Turun Seudun Vesi Oy, Turun Vesihuolto Oy ja Turun seudun puhdistamo Oy tarjoavat vesihuoltopalveluja ympäristölle kestävällä tavalla. Vesihuoltoketju tuottaa korkealaatuista vettä luonnonmukaisesti, huolehtii jäteveden turvallisesta viemäröinnistä ja puhdistaa jäteveden vähintään ympäristöluvan määräysten mukaisesti. Yhtiöt pyrkivät vähentämään vesistöjen saastumista, minimoimaan haitta-aineiden päästöjä sekä lisäämään kierrätystä ja turvallista uudelleenkäyttöä.

Turun seudun puhdistamo Oy kehittää jätevedenpuhdistuspalvelua jatkuvana prosessina, optimoi energian ja kemikaalien kulutusta, huomioi toimintojen hiilijalanjäljen sekä varautuu ilmastonmuutokseen. Hankkeissa huomioidaan ympäristöystävällisyys, kestävä kehitys, toimintavarmuus ja toimintojen elinkaari.

Jätevettä puhdistetaan ympäristöluvan vaatimuksia tehokkaammin. Puhdistamokokonaisuuden hiilijalanjälki on negatiivinen, kun huomioidaan jäteveden lämmön ja lietteen hyötykäyttö. Kokonaisuus tuottaa energiaa noin kymmenen kertaa enemmän kuin se sitä käyttää. Yhdyskuntajätevesiliete käsitellään biokaasulaitoksella ja siitä jalostetaan nesteytettyä liikennebiokaasua. Jäteveden sisältämä lämpö hyödynnetään kaukolämpönä ja -kylmänä.

Syksyn mittaan julkaisemme veden kestävään käyttöön liittyviä vinkkejä nettisivuillamme ja sosiaalisessa mediassa. Vinkit liittyvät arjen rutiineihin, joita jokainen voi toteuttaa parhaaksi katsomallaan tavalla.

Olemme mukana Turun kaupungin 1,5 asteen kampanjassa!

Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2029. Se on rohkea tavoite, ja mukaan tarvitaan kaikki kaupunkilaiset. 1,5 asteen elämä on kampanja, jonka avulla Turku haluaa kannustaa asukkaita ja yrityksiä tekemään ilmastoystävällisiä valintoja. Teot voivat olla pieniä ja helppoja arjen tekoja, mullistavia keksintöjä tai kaikkea siltä väliltä.

On myös hyvä muistaa, että ilmastoystävällinen elämä ei ole luopumista ja kurjuutta, vaan se tuo myös terveyttä ja hyvinvointia elämäämme ja synnyttää parhaimmillaan uutta liiketoimintaa.

Kampanja perustuu Pariisin ilmastosopimukseen, jonka tavoitteena on pysäyttää ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen.

#hiilineutraali2029 #turku #kylmääki

Vieraile kampanjan kotisivuilla

Lue muiden vesihuoltoyhtiöiden toimet ympäristön hyväksi:

Turun Seudun Veden artikkeli

Turun Vesihuollon artikkeli