Skip to main content
Turku Saaristomerelta Scaled 1

Turun seudun puhdistamo Oy on omalla ilmastositoumuksellaan mukana Turun kaupungin ilmastokaupunkisopimuksessa yhdessä 21 muun Turun alueen toimijan kanssa. Tämän ilmastosopimuksen tavoitteena on hiilineutraali Turku vuoteen 2029 mennessä. Lopullisena tavoitteena on, että kaikki Euroopan kaupungit ovat hiilineutraaleita vuoteen 2050 mennessä.

Turun seudun puhdistamo Oy on sitoutunut Hiilineutraali Turku 2029 -tavoitteen toteuttamiseen ja päästövähennyksiin, viestimään yhtiön ilmastoteoista, toimimaan ilmastotyön esikuvana sekä osallistumaan Turun ilmastojoukkueen toimintaan. Ilmastositoumuksen organisaatiokohtaisina toimina yhtiö mm. laskee toiminnan hiilijalanjälkeä, toteuttaa energiatehokkuuden parantamiseen liittyviä investointeja sekä huomioi investoinneissaan ilmastonmuutokseen varautumisen.

Ilmastosopimuskumppanit Kaupungintalolla 2.11.2023 2048x1412 1

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon käsittelyn kokonaisuuden, mukaan lukien lietteen hyötykäyttö biokaasulaitoksella ja lämpöenergian hyödyntäminen lämpöpumppulaitoksella, hiilijalanjälki on jo negatiivinen eli parempi kuin hiilineutraali. Lisäksi puhdistamokokonaisuus tuottaa energiaa noin kymmenen kertaa enemmän kuin se käyttää energiaa.

Voit lukea lisää Turun kaupungin ilmastosopimuksesta täältä.