Skip to main content

Puhdistamo edelleen mukana nuorten Yrityskylätoiminnassa

Turun seudun puhdistamo Oy:llä, Turun Seudun Vesi Oy:llä sekä Turun Vesihuolto Oy:llä on ollut Varsinais-Suomen Yrityskylässä yhteinen vesihuollon pienoisyritys syksystä 2020 lähtien. Yrityskylä on osa Talous ja nuoret TAT -kokonaisuutta. Puhdistamo jatkaa mukana Yrityskylätoiminnassa myös vuosina 2022-2025.

Yrityskylätoimintaan osallistui vuoden 2021 syyslukukauden aikana 52 000 kuudesluokkalaista ja 45 000 yhdeksäsluokkalaista ympäri Suomea. TAT on tutkinut Yrityskylätoiminnan vaikuttavuutta lasten ja nuorten keskuudessa. Yrityskylän vaikuttavuusluvut kertovat siitä, että TATin palvelut vaikuttavat merkittävästi nuoren motivaatioon opiskella ja valmiuteen astua työelämään. Koulutyön ja työelämän yhteys tulee näkyväksi. Lisäksi Yrityskylään osallistuneiden nuorten mielestä yhdenvertaisuuden tavoittelu, ilmastonmuutoksen torjuminen ja verojen maksaminen ovat jokaisen velvollisuuksia. Ero on huomattava verrattuna sellaisiin nuoriin, joilla Yrityskylä-oppimiskokemusta ei ole.

Ilmaston muutoksen torjuminen on jokaisen velvollisuusVarsinais-Suomen Yrityskylässä käy oppilaita ja opettajia jo 33 kunnasta Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Kanta-Hämeen alueilta. Vesihuollon pienoisyrityksessä oppilaat saavat muun muassa suunnitella vedenjakeluverkosta, pitää vesiaiheista koulutusta, käydä sopimusneuvotteluja, opastaa virtuaalisella jätevedenpuhdistamokierroksella sekä reagoida rankkasateen vaikutuksiin vesihuollossa. Työpäivä auttaa lapsia ja nuoria ymmärtämään, miten me kaikki voimme toiminnallamme vaikuttaa ympäristön tilaan. Lasten ja nuorten kommentteja vesihuollon pienyrityksestä:

Opin vedenkäytöstä ja sen tärkeydestä paljon sekä laskujen maksamisesta.”

Vesihuoltopäällikkönä pitää tehdä paljon asioita samaan aikaan.

Varsinais-Suomen Yrityskylässä kävi syyslukukaudella 2021 noin 5300 kuudesluokkalaista ja noin 3500 yhdeksäsluokkalaista. Alla oleva kuva on otettu vesihuollon pienoisyrityksestä ja kuvan taustalla näkyy Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon prosessikaavio.

Yrityskylä V-S tavoitti koululaisia tilasto