Skip to main content

Poistoputken rakennustyöt etenevät suunnitellusti

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon uuden poistoputken rakentaminen etenee luolan louhintatyömaalla. Lisäksi puhdistamoluolan ulkopuolisen tunnelointityömaan tunkkaustyötä valmistellaan aloitus- ja lopetuskaivantojen rakentamisella. Satamaan on jo saapunut osa tunkattavista putkista.

Puhdistamon työntekijöitä tutustumassa louhintatyömaahan.

Poistoputken kapasiteetin tehostamishankkeeseen liittyy myös puhdistamon yhteyteen rakennettava UV-desinfiointilaitos. Hankkeen valmistuttua Turun merialueelle kohdistuva jätevesien kokonaiskuormitus vähenee entisestään ja hygieeninen kuormitus pienenee merkittävästi. Louhintatyömaa on edennyt siten, että sekä UV-laitosta että poistoputken louhittavaa tunneliosuutta pystytään louhimaan samanaikaisesti. Louhintatyöt lähenevät pian puoliväliä.

Katso 2.4.2020 kuvattu video louhintatyömaalta.

Tunnelointityömaan aloituskaivannon rakentamista satamassa.

Tunnelointityömaan satamassa sijaitseva aloituskaivanto rakennetaan upotusmenetelmällä siten, että kaivanto painuu maahan omalla painollaan. Putken tunnelointi aloitetaan aloituskaivannosta, jonka sisähalkaisija on 12 metriä ja lopullinen pohjan taso 9 metriä maan pinnasta. Tunnelointikone lasketaan aloituskaivannon pohjalle noin kahdeksan metrin syvyyteen maan pinnasta. Tunneloimalla rakennettava betoninen putkilinja on 800 metriä pitkä ja sisähalkaisijaltaan 2,5 metriä. Neljän metrin pituiset tunkkausputket tunneloidaan maahan yksi putki kerrallaan tunnelointikoneen samalla poistaessa maata putken edestä. Poistettava maa-aines nesteytetään ja pumpataan käsiteltäväksi aloituskaivannon läheisyydessä sijaitsevaan kiintoaineen erotinyksikköön, jonka jälkeen kuivahko maa-aines kuljetetaan pois satama-alueelta.

Tunnelointityömaan aloituskaivannosta suoritetaan putken tunkkaus tunnelointikoneen avulla. Aloituskaivannon pohja on kuvassa noin 14 metrin syvyydellä.

Tunnelointityömaan Tukholmankadun ja Ratavahdinrinteen risteyksen läheisyydessä sijaitseva lopetuskaivanto on aloituskaivantoa hieman pienempi. Tunnelointikone nostetaan ylös lopetuskaivannon kautta tunkkauksen päätteeksi.

Katso 3.4.2020 kuvattu video tunnelointityömaan aloituskaivannosta.

Kuva 4 Putket

Toimitusjohtaja Mirva Levomäki ja tekninen päällikkö Jarno Arfman tarkastamassa putkia satamassa.

Satamaan on jo tuotu laivalastillinen eli yhteensä noin 120 kappaletta tunkkausputkia. Putkia on tulossa vielä toinen laivalastillinen lisää touko-kesäkuun aikana. Kesäkuun aikana työmaalle saapuu myös Suomessa ennen näkemätön tunnelointikalusto, jonka saapumista odotellaan kuumeisesti.

Tunnelointi on tarkoitus aloittaa heinäkuussa 2020.

Katso 23.4.2020 kuvattu video tunkkausputkista satamassa.

Kakolanmäen poistoputkiprojektin logo

Seuraa ajantasaista tietoa hankkeen etenemisestä Turun seudun puhdistamo Oy:n nettisivuilta, osoitteesta http://www.turunseudunpuhdistamo.fi/poistoputki ja sosiaalisissa medioissa:

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Mirva Levomäki
040 712 6241

Tekninen päällikkö Jarno Arfman
040 712 6231

Sähköpostiosoitteet on muotoa etunimi.sukunimi@turku.fi