Skip to main content

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy on laatinut päivitetyn asiantuntijalausunnon Ispoisten talviuintipaikan tilaan liittyen. Bakteeritilanteen kartoitus vuodenvaihteessa 2017-2018 Ispoisten talviuintipaikan hygieenisten haittojen vuoksi perustuu Turun seudun puhdistamo Oy:n ja Turun Vesihuolto Oy:n tilaamien näytteenottojen tuloksiin.

Tutkimusten perusteella ei ollut havaittavissa voimakasta bakteerien aiheuttamaa vedenlaadun heikkenemistä eikä pystytty osoittamaan selvää kuormituslähdettä. Ispoisten talviuintipaikalla vesi oli samankaltaista kuin Aurajokisuulla. Turun Vesihuolto Oy ja Turun seudun puhdistamo Oy lähtevät yhdessä toteuttamaan lausunnon ehdotuksen mukaisesti jätevedenpurkupaikan ja Linnanaukon bakteerikartoitusta.