Skip to main content

Ispoisten avantouintipaikka on ollut 3.1.2018 alkaen Turun kaupunkiympäristötoimialan ympäristöterveyden ilmoituksesta uimakiellossa, koska uimavesi ei ole täyttänyt Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 354/2008 laatuvaatimuksia.

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy tarkkailee Turun ympäristön merialueen tilaa säännöllisesti useissa tutkimuspisteissä ja tuottaa säännöllisesti raportteja, jotka ovat luettavissa puhdistamon internetsivuilla raporttiarkistosta heti niiden valmistuttua.

Turun seudun puhdistamo Oy ja Turun Vesihuolto Oy ovat tilanneet Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:ltä asiantuntijalausunnon Ispoisten talviuintipaikan hygieenisistä haitoista loppusyksyllä 2017.

Turun seudun puhdistamo Oy:n lähtevän veden laatu täytti lupaehdot loka-joulukuussa 2017. Aurajoki on vesi- ja ravinnemääränsä perusteella merialueen suurin kuormittaja, ja virtaamatilanne oli loppuvuonna 2017 poikkeuksellinen. Myös hulevesisissä ja pintavaluntana tullut hygieeninen kuormitus oli loppuvuonna 2017 todennäköisesti suuri.

Ispoisten talviuintipaikan pitkittynyt heikko hygieeninen tilanne loppuvuonna 2017 oli todennäköisesti monen tekijän seurausta, ja Turun Vesihuolto Oy ja Turun seudun puhdistamo Oy selvittävät vielä tilannetta uusilla näytteenotoilla.