Skip to main content

Uusimmassa Vesitalous-lehden numerossa 3/2020 on artikkeli, joka kertoo Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon poistoputken hankintavaiheista, ja toinen artikkeli, joka käsittelee rikkivetyongelmien ehkäisyä.

Sivut 23-25. Hankinnan näkökulma – Turun seudun puhdistamon vaiherikas poistoputkihanke

Turun seudun puhdistamo Oy rakentaa Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon yhteyteen uutta poistoputkea ja maanalaista UV-desinfiointilaitosta. Poistoputkiosuus toteutetaan ns. putkentunkkausmenetelmällä ja hanke on tekniseltä toteutukseltaan sekä kokoluokaltaan Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen. Hankkeen ydintiimiltä urakan kilpailuttaminen on kysynyt sitoutumista ja rohkeutta – yhdessä on hikoiltu niin neuvotteluissa kuin mökkisaunassakin.

– Sanna Kronström / Hankintakumppanit Oy ja Jarno Arfman / Turun seudun puhdistamo Oy –

Lue koko artikkeli Vesitalous 3/2020 -lehdestä

Sivut 40-43 Putousilmastuksen käyttö viemäreiden rikkivetyongelmien ehkäisyssä

Paineviemäreissä viipymän kasvaessa anaerobiset olosuhteet ja rikkivedyn muodostuminen ovat väistämättömiä. Rikkivedystä aiheutuu jo pieninä pitoisuuksina ympäristöön mädän kananmunan hajua sekä paineviemäreiden jälkeisissä aerobisissa viemäristön osissa betonikorroosiota. Paineviemärin loppuosaan rakennettava putousilmastin on yksi vaihtoehto ongelman ratkaisemisessa.

– Jarmo Sallanko / AFRY Finland Oy ja Jarno Arfman / Turun seudun puhdistamo Oy –

Lue koko artikkeli Vesitalous 3/2020 -lehdestä

Vesitalous-lehti – vesialan arvostetuin ammattilehti

Vesitalous on johtava, vesi- ja ympäristöasioita laajasti ja monimuotoisesti käsittelevä vesialan ammattilaisille tarkoitettu erikoislehti.

Vesitalous-lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Lehden jokaisessa numerossa julkaistaan ajankohtaisen teeman mukaisia artikkeleita. Lehden sisältö koostuu vesihuollosta ja sen osa-alueita käsittelevistä artikkeleista sekä ajankohtaisista tapahtumista ja uutista.

Vesitalous-lehteä on julkaistu vuodesta 1960 lähtien. Lehden tavoitteena on tiedonvälityksen lisäksi saada aikaan keskustelua ajankohtaisista asioista. Lehti tukee, ylläpitää ja lisää asiantuntijoiden ammattitaitoa korkeatasoisilla ja käytännönläheisillä artikkeleilla. Lehteä luetaan vesialan kaikissa ammattipiireissä.

Lehden julkaisija
Ympäristöviestintä YVT Oy
Omistajat: Maa- ja vesitekniikan tuki ry ja Vesilaitosyhdistys ry (VVY)
Vesitalous on VVY:n ja Vesiyhdistys ry:n jäsenetulehti.

www.vesitalous.fi