Skip to main content
Yrityskylä Varsinais-Suomen yrityskattaus täydentyy tänä syksynä vesialan ammattilaisilla, kun kylään rakennetaan Vesihuolto-pienoisyritys.

Yrityksen taustalla on kolme vesihuoltoalan yhtiötä: Turun Seudun Vesi, Turun Vesihuolto ja Turun seudun puhdistamo. Kuudesluokkalaisten kyläpäivinä vesiasioista vastaavat jatkossa operaattori, vesihuoltopäällikkö ja prosessi-insinööri, joista kukin edustaa yhtä vesiyhtiötä.

  • Taloustutkimuksen toteuttaman kansainvälisen kuluttajatutkimuksen mukaan 70 % suomalaisista 18-25-vuotiailla vastaajilla ei ollut tarkkaa tietoa siitä, kuinka vesijohtovesi heidän kotiinsa toimitetaan, mistä se on peräisin tai mihin jätevedet päätyvät. Yrityskylän avulla lisäämme nuorten tietoutta siitä, miten yhteiskunnan toimivuuden ja kehityksen kannalta elintärkeä vesihuolto toimii, toteaa viestintäasiantuntija Maria Nordström Turun Seudun Vesi Oy:stä.

Yrityskylä on oppimisympäristö, joka tutustuttaa koululaiset työelämään, talouteen ja yhteiskuntaan. Kyläpäivänä tiloihin kokoontuu 6.-luokkalaisia työskentelemään eri yritysten ammateissa yhdeksi päiväksi. Yritykset tarjoavat tuotteita ja palveluja kyläläisille aivan kuten oikeassa kaupungissa. Oppilaiden aikataulu ja tehtävälista on kirjattu Yrityskylän tekemään käsikirjoitukseen.

  • Vesialan ammateissa oppilaat oivaltavat, miten arvokasta työtä veteen liittyen tehdään. Turussa hanaveden laatu on ensiluokkaista, ja vesikatkokset ovat melko harvinaisia. Häiriöt veden laadussa tai sen saatavuudessa voivat aiheuttaa paljon harmia sekä koteihin että yhteiskunnan muihin toimintoihin, joissa tarvitaan vettä. Kyläpäivänä oppilaat pääsevät tekemään monipuolisia työtehtäviä vesihuoltopalveluiden turvaamiseksi, kertoo viestintäsihteeri Elina Santavirta Turun Vesihuollosta.

Vesihuolto-pienoisyrityksessä oppilaiden työtehtäviin kuuluu muun muassa vedenjakeluverkoston suunnittelua, vesiaiheisten koulutusten pitämistä, sopimusneuvotteluja ja rankkasateeseen reagointia. He saavat käyttöönsä työliivit ja -kypärät, putkimateriaaleja, prosessitauluja, Yrityskylän tabletit ja muuta rekvisiittaa.

  • Yrityskylän konsepti on tarkkaan suunniteltu ja siihen on helppo sijoittaa yritys kuin yritys mukaan, joten suunnitteluprosessi sujui mutkattomasti. Vesihuollon pisteellä toimiessaan oppilaat saavat kokea hyvinkin realistisen tilanteen vesihuollon kokonaisuudesta ja sen merkityksestä koko ympäröivään yhteiskuntaan. Työpäivä auttaa lapsia ymmärtämään, miten me kaikki voimme toiminnallamme vaikuttaa ympäristön tilaan. Vesihuollossa on kyse myös varautumisesta. Tulevaisuudessa vesihuollon häiriötilanteet voivat lisääntyä esimerkiksi ilmastonmuutoksen takia, kommentoi toimistovastaava Mari Laaksoharju Turun seudun puhdistamolta.

Koko Yrityskylä tekee linkitettyä yhteistyötä jokaisena kyläpäivänä, joita järjestetään suomen- ja ruotsinkielisenä. Yritysten ja ammattien toiminta on sovitettu toisiinsa ja toteuttamaan pedagogista tavoitetta. Jokainen oppilas selviää tehtävistä itselleen sopivalla tavalla.

  • Maailman parhaana koulutusinnovaationa palkittu Yrityskylä perustuu suomalaiseen opetussuunnitelmaan ja sen tavoitteena on, että jokaisella suomalaisella on rohkeutta ja intoa toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä. Oppimistavoitteemme liittyvät yhteiskuntaan, talouteen, työelämään ja yrittäjyyteen. Yrityskylän oppimiskokonaisuus kattaa opettajien koulutuksen ja pedagogisen oppimateriaalin, jonka avulla oppilaat pohtivat esimerkiksi yhteiskunnan toimintaa ja eri toimijoita, oppivat talouteen liittyvää sanastoa ja harjoittelevat budjetointia. Oppimiskokonaisuus huipentuu Yrityskylä-päivään pienoisyhteiskunnassamme, kertoo Suvi Ylikylä-Elers Yrityskylä Varsinais-Suomesta.

Vesihuolto-pienoisyritys on suunniteltu yhteistyössä Yrityskylä Varsinais-Suomen aluekoordinaattorin ja Turun Seudun Veden, Turun Vesihuollon ja Turun seudun puhdistamon työntekijöiden kanssa. Syksyn 2020 kyläpäivät 6.-luokkalaisille aloitetaan marraskuussa, jolloin Vesihuolto on ensimmäistä kertaa mukana.

  • Yrityskylä Alakoulun Yrityskylä-päivät aloitetaan tänä lukuvuonna korostetuin hygieniatoimenpitein. Juuri nyt on erityisen tärkeää vahvistaa nuorten uskoa tulevaisuuteen, johon kuuluu mielekäs työ. Tavoitteenamme on tarjota oppilaille mahdollisimman laadukas Yrityskylä-kokemus lukuvuoden 2020–2021 aikana. Järjestämme toimintaamme THL:n, OKM:n ja OPH:n antamat suositukset huomioiden. Lisäksi järjestämme kaikki opettajakoulutukset toistaiseksi etäyhteydellä, Suvi Ylikylä-Elers kertoo.

 

Lisätietoja Yrityskylän toiminnasta ja kumppanuussuhteista antaa aluepäällikkö.

Suvi Ylikylä-Elers

Aluepäällikkö

Yrityskylä Varsinais-Suomi

Talous ja nuoret TAT

puh. + 358 50 5909 456

suvi.ylikyla-elers@tat.fi