Skip to main content

Turun seudun puhdistamo Oy ja Skanska ovat allekirjoittaneet sopimuksen Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon uuden poistoputken UV-laitosurakasta.

Urakka sisältää Kakolanmäen alle aikaisemmin tänä vuonna valmistuneeseen luolatilaan rakennettavan UV-desinfiointilaitoksen rakentamisen. Vaativa ja monitahoinen UV-laitosurakka toteutetaan puhdistamon sisältä rakentaen. Desinfiointikäsittelyn jälkeen poistoputkea pitkin mereen johdettava puhdistettu jätevesi täyttää uimavedelle asetetut hygieeniset vaatimukset.

”UV-laitoksen rakentaminen on merkittävä osa käynnissä olevaa poistoputkihanketta ja olemme iloisia voidessamme tehdä yhteistyötä tutun ja kokeneen vesihuoltorakentajan kanssa”, kertoo Turun seudun puhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Mirva Levomäki.

”On hienoa jatkaa yhteistyötä pitkäaikaisen asiakkaan kanssa nyt alkavan haastavan hankkeen myötä. Kohteen rakentaminen asettaa korkeat vaatimukset muun muassa logistiikan ja aikataulujen hallinnalle. Lisäksi hankkeessa on varmistettava käynnissä olevan laitoksen puhdistusprosessin häiriöttömyys”, kertoo tulosyksikön johtaja Markku Ihamäki Skanska Infralta.

Poistoputkihankkeella puhdistamoyhtiö vastaa ilmastonmuutoksen haasteisiin sekä kehittää puhdistusprosesseja ja varautumista häiriötilanteisiin. Itämereen kohdistuva kuormitus vähenee entisestään, sillä hankkeen valmistuttua puhdistamo yltää jäteveden puhdistuksessa nykyistäkin parempaan lopputulokseen.

 

Lisätietoja:

Turun seudun puhdistamo Oy, toimitusjohtaja Mirva Levomäki, puh. 040 712 6241, mirva.levomaki[at]turku.fi

Skanska Infra Oy, tulosyksikön johtaja Markku Ihamäki, puh.040 022 1898, markku.ihamaki[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestinnän asiantuntija Pilvimaari Heikkinen, puh. 040 519 4787, pilvimaari.heikkinen[at]skanska.fi

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy -konserni työllisti vuoden 2020 lopussa 2 177 henkilöä Suomessa.

Turun seudun puhdistamo Oy on 14 kunnan omistama tukkujätevedenpuhdistamo, jossa käsitellään lähes 300 000 asukkaan ja alueen teollisuuden jätevedet. Yhtiö vastaa Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon operoinnista ja sen puhdistustuloksesta.

Ajantasaista lisätietoa koko hankkeen etenemisestä osoitteesta www.turunseudunpuhdistamo.fi/poistoputki