Skip to main content

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon poistoputkihankkeen louhintaurakka valmistui maaliskuussa 2021. Urakka kesti noin puolitoista vuotta ja kalliota poistettiin Kakolanmäen alta noin 18.000 kiintokuutiota. Louhinta oli vaativa, koska se toteutettiin toimivan jätevedenpuhdistamon yhteyteen ja keskelle asutusta. Pahoittelemme louhinnasta aiheutunutta melu- ja tärinähaittaa lähialueen kiinteistöille.

Seuraavaksi poistoputkihankkeessa aloitetaan UV-laitoksen eli desinfiointiyksikön rakentaminen, joka toteutetaan puhdistamon sisäpuolelta. Rakennusurakka alkaa kesällä 2021 ja kestää vuoden 2023 kevääseen. Rakentamisen aiheuttama haitta lähialueen kiinteistöille on vähäinen verrattuna louhinnasta aiheutuneeseen haittaan. Rakentaminen kuitenkin lisää jonkin verran liikennettä puhdistamon lähialueella.

Kuva 1

1 Kuva

Vastavalo