Skip to main content

EU:n yleinen tietosuoja-asetus EU 679/2016 (GDPR) astui voimaan 25.05.2018. Tietosuoja on oleellinen osa tietoturvallisuutta. Tietosuojalla tarkoitetaan yksityisyyden turvaamista henkilötietoja käsiteltäessä.

Turun seudun puhdistamo Oy käsittelee henkilötietoja kirjallisesti määriteltyjen käytäntöjen mukaisesti huolellisesti ja asiallisesti hyvää tietojenkäsittely- ja hallintotapaa noudattaen. Työntekijöidemme, yhteistyökumppaneidemme ja muiden sidosryhmiemme tietosuoja on meille tärkeää ja toimimme tietosuojaan liittyvissä asioissa noudattaen mahdollisimman läpinäkyvää toimintamallia. Turun seudun puhdistamo Oy käsittelee henkilötietoja ainoastaan lakien ja lupien määräämän jätevedenpuhdistuspalvelun tarjoamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan kuutta tietosuojaperiaatetta:

  • Käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
  • Käyttötarkoitussidonnaisuus
  • Tietojen minimointi
  • Tietojen täsmällisyys
  • Tietojen säilytyksen rajoittaminen
  • Tietojen eheys ja luottamuksellisuus

Turun seudun puhdistamo Oy on laatinut erillisen nettisivun Tietosuoja, missä on aina luettavissa ajantasaisin versio henkilötietojen käsittelystä. Turun seudun puhdistamo Oy kehittää jatkuvasti toimintojaan ja tietosuojaa ja pidättää itsellään oikeuden muuttaa ko. kuvausta. Suosittelemme tutustumaan ko. nettisivuun ja kuvaukseen henkilötietojen käsittelystä säännöllisesti.

Jere Anttila

Toimistopäällikkö ja tietosuojakehittäjä