Skip to main content

Päivitetty 6.6.2023

Turun seudun puhdistamo Oy:n poistoputkihanke on vastannut ilmastonmuutoksen haasteisiin sekä kehittänyt puhdistusprosesseja ja varautumista häiriötilanteisiin. Poistoputkihankkeen toteuttaminen aloitettiin vuonna 2018 ja hanke valmistui keväällä 2023.

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon aiemman jätevesien purkujärjestelmän kapasiteetti oli riittämätön ja ylittyi rankkasateiden aikana. Puhdistamolla ei ollut myöskään varapurkujärjestelmää, mikä heikensi varautumista. Turun seudun asukasmäärä kasvaa noin 2000 asukkaalla vuodessa, mikä on lisännyt viemäriverkostoon johdettavaa jätevesimäärää. Ilmastonmuutoksen myötä sademäärät kasvavat sekä poikkeukselliset rankkasateet lisääntyvät, mikä johtaa hulevesimäärien kasvuun. Lisäksi merivedenpinnan ennustetaan nousevan. Nämä kaikki rajoittavat purkujärjestelmän kapasiteettia.

Nyt kun poistoputkihanke on valmistunut, puhdistamoa voidaan käyttää täydellä kapasiteetilla myös poikkeuksellisten rankkasateiden ja korkean merivedenpinnan aikana. Myös puhdistamon varautuminen on tehostunut, kun vanha purkujärjestelmä jäi varalle huolto- ja häiriötilanteita varten. Puhdistamolle rakennettiin myös UV-hygienisointilaitos. Turun merialueelle johdettavan puhdistetun jäteveden hygieeninen laatu on parantunut merkittävästi. Lisäksi turbiini tuottaa jätevedestä ympäristöystävällistä energiaa.

Toteutustavaksi valittiin tunnelointi ja louhinta. Tunnelointi ei edellyttänyt aukikaivuuta kuin aloitus- ja lopetuskaivannoissa. Tunnelointi aiheutti vähiten haittaa liikenteelle ja asutukselle. Lisäksi tekniikan hiilijalanjälki ja energiankulutus olivat huomattavasti pienempiä kuin aukikaivuutekniikalla. Etuna oli myös se, että puhdistamo toimi normaalisti rakentamisen aikana.

Poistoputki louhittiin puhdistamolta Pansiontielle ja tästä eteenpäin tunneloitiin satama-altaaseen. UV-laitoksen ja poistotunnelin louhinnat alkoivat lokakuussa 2019 ja päättyivät maaliskuussa 2021. Louhinnat toteutettiin puhdistamon sisältä käsin. Tunnelointi aloitettiin helmikuussa 2020 aloitus- ja lopetuskaivantojen toteutuksella. Putken tunkkaus eli mikrotunnelointi toteutettiin heinä-elokuussa 2020 ja tunkkausurakka valmistui huhtikuussa 2021. UV-laitoksen rakentaminen puhdistamon sisälle louhittuun luolatilaan aloitettiin toukokuussa 2021. Poistoputki otettiin käyttöön kesällä 2022.  UV-laitoksen koekäyttö alkoi tammikuussa 2023 ja UV-laitos otettiin käyttöön maaliskuussa 2023. Koko hanke valmistui keväällä 2023.

Hanke on saanut Pohjoismaiden Investointipankin Blue Project -sertifikaatilla myönnettyä rahoitusta. Poistoputkihankeen tunkkausmenetelmällä toteutettu osuus on palkittu kahdella arvostetulla palkinnolla. Hanke sai Suomen kaivamattoman tekniikan yhdistyksen Vuoden työ 2021 -palkinnon ja sijoittui RIL-PALKINTO 2021 kisassa jaetulle 2. sijalle. Lisäksi hanke oli finalistien joukossa kansainvälisessä Ground Engineering Awards 2022 -kilpailussa, International Project of the Year -sarjassa. Poistoputkihanke palkittiin 10.2.2023 kunniamaininnalla Turun hyvän rakentamisen palkinto -kilpailussa.

Yhteistyökumppanit:

 • Projektijohto ja valvonta: Fimpec PMO Oy
 • Suunnittelu: AFRY Finland Oy
 • Hankintajuridiikka: Hankintakumppanit Oy
 • Louhintaurakoitsija: Kalliorakennus-Yhtiöt Oy
 • Louhinnan tärinäkonsultointi: Forcit Consulting Oy
 • Tunkkausurakoitsija: Ward & Burke Group Ltd (Irlanti)
 • UV-laitosurakoitsija: Skanska Infra Oy
 • Laitetoimittaja: Hyxo Oy, UV-laitteisto
 • Laitetoimittaja: Saahkarin Kone Ky, turbiini
 • Laitetoimittaja: Tecalemit Flow Oy, ohituskanavan tulvaluukut, settipadot, venttiilit, pituussäätölaipat, toleranssiliittimet ja putkipannat
 • Laitetoimittaja: Lining Oy, turbiinin sulkuluukut
 • Työmaapalvelut: Ramirent Oy
 • Lopetuskaivannon ennallistaminen: V-S Asfaltti Tiimi Oy
Tiedustelut

Katso poistoputken esittelyvideo:

English subtitles:

Ajankohtaista-arkisto

Poistoputken ja purkutunnelin täyttö vedellä (video julkaistu 12.9.2022)

Ward&Burken video tunkkauksesta ja aukikauvuusta (video julkaistu 29.11.2021)

Vierailu UV-laitoksella ja poistoputkessa (video julkaistu 15.10.2021)

Ajotunneli ja louhittu UV-laitoksen tila (video julkaistu 24.8.2021)

Valmiiksi louhittu poistotunneli ja tunkattu poistoputki (video julkaistu 24.8.2021)

Turun Kakolanmäen poistoputki­hanke on edennyt UV-laitoksen rakentamis­vaiheeseen (julkaistu 9.6.2021)

Skanska rakentaa Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon uuden UV-laitoksen (julkaistu 10.5.2021)

Poistoputkihankkeen louhitaurakka on valmistunut (julkaistu 26.4.2021)

Sterkman Oy:n tekemä pystykuilun sahaus  (video julkaistu 7.10.2020)

Turun päivä 20.9.2020 – virtuaalikierros ja poistoputki-hanke (julkaistu 18.9.2020)

Poistoputken tunkkaus maaperään 2020 (julkaistu 18.9.2020)

Tunnelointiurakoitsija Ward and Burke Group Limitedin video tunkkauksen toteutuksesta (julkaistu 14.9.2020)

Tunnelointikoneen (TBM) saapuminen lopetuskaivantoon 4.8.2020 (julkaistu 10.8.2020)

Tunkkauskoneen lasku aloituskaivantoon 24.6.2020 (julkaistu 23.7.2020)

Tsp:n hallitus vierailulla poistoputki-hankkeen työmaakohteissa (julkaistu 3.7.2020)

PPKT:n tunkkauskoneen saapuminen (video julkaistu 3.7.2020)

Fimpec vastaa projektijohtamisesta ja valvonnasta Turun seudun puhdistamon poistoputken kapasiteetin tehostamishankkeessa (julkaistu 3.6.2020)

Vesitalous-lehdessä artikkeleita puhdistamon hankkeista (julkaistu 29.5.2020)

Poistoputken rakennustyöt etenevät suunnitellusti (julkaistu 13.5.2020)

Poistoputken tunkkausputkien saapuminen Turun satamaan (video julkaistu 11.5.2020)

Aloituskaivanonnon rakentaminen etenee (video julkaistu 15.4.2020)

UV-laitoksen rakentaminen ja tunnelin louhinta (video julkaistu 15.4.2020)

Jarno Arfman / 040 712 6231

tekninen päällikkö, hankkeesta vastaava, Turun seudun puhdistamo Oy

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi@turunseudunpuhdistamo.fi

Turun seudun puhdistamo Oy on 14 kunnan ja Turku Energian omistama palveluntuottaja, joka tarjoaa omistajilleen laadukasta jätevedenpuhdistuspalvelua ja lämmöntalteenottopalvelua kustannustehokkaasti. Yhtiö vastaa ja huolehtii Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon operoinnista ja sen puhdistustuloksesta. Jätevedenpuhdistamoa käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Laitoksessa käsitellään lähes 300 000 Turun seudun asukkaan jätevedet. Lisäksi laitos käsittelee alueen teollisuuden jätevedet. Tehokkaalla ja laadukkaalla toiminnalla, osaavan henkilökunnan avulla sekä yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa parannamme Itämeren tilaa.

Julkaistut materiaalit ja tiedotteet:
More about Outle Pipe in English